Konečná úprava obstavby zhotovené z kalciumsilikátových dosiek, či akumulačných tvaroviek, je podobná, ako je tomu u bežného muriva.

K nanesenie kachliarskej malty na povrch obstavby (Skamotec, Silca, Thermax Eco, Relax, Grafit) sa používa murárske hladidlo. Pre spevnenie rohov obostavby si odporúčame pripraviť oceľové spevňovacie rohy. Samotné lepidlo doporučujeme namiešať v plastovom vedre pomocou miešadla a vŕtačky.

             


Namiešanie kachliarskej malty White 600

Do plastového vedra sa naleje voda, do ktorej sa vsype príslušné množstvo lepidla. Správna zmes sa mieša v pomere 0,25l na 1 kg kachliarske malty.

             

Potom sa zmes dobre premieša pomocou miešadla a vŕtačky. Miešajte aspoň po dobu 3-5 minút. Zmes nechajte cca. 10 minút odstáť a potom opäť dobre premiešajte.

             


Zapravenie vyztužovacích rohov obstavby

Prichystajte si správnu dĺžku oceľových rohov. Potom naneste pomocou hladítka vrstvu kachliarskej malty na rohy obostavby a do vrstvy potom vtlačte oceľové rohy. Pomocou hladidla vyhlaďte rohy do hladka.

             

             

Nechajte kachliarskou maltu na rohoch obstavby dostatočne zaschnúť. Medzitým si pripravte perlinku na povrch obstavby a namiešajte kachliarskou maltu pre aplikáciu na povrch obstavby.


Vytvorenie nosnej vrstvy s kachliarskou perlinkou

Na povrch obstavby naneste pomocou hladidla tenkú vrstvu kachliarskej malty (cca 2 mm). Aplikáciu vykonávajte vždy na celú stranu obstavby. Tenká vrstva kachliarskej malty rýchlo zasychá, preto postupujte pokiaľ možno čo najrýchlejšie.

             

             

Do takto vytvoreného podkladu následne vtlačte pripravené diely kachliarskej perlinky a vyhlaďte hladidlom. Ešte za mokra pretiahnite perlinku druhou vrstvou kachliarskej malty a vyhlaďte do hladka.


             

             Konečná úprava pomocou kachliarske omietky

Na takto pripravený povrch možno po jeho zaschnutí naniesť kachliarsku omietku, alebo ho prípadne obložiť dekoratívnym obkladom. V prípade kachliarskej omietky možno vybrať z rôznych zrnitosťi od jemných brusitelných, až po hrubú ryhovanu omietku. Po zaschnutí omietky je možné povrch natrieť bežnou fasádnou farbou.

V prípade tohto článku sme pre ukážku zvolili najčastejšie používanú jemnú omietku Silaterm Model, ktorá má podobnú zrnitosť, ako väčšina klasických jemných omietok na trhu (Baumit, Den Braven, Cemix a pod.)

Príprava podkladu pred nanášaním omietky

Pred nanášaním samotnej omietky odporúčame z povrchu odstrániť nerovnosti. Na tento účel dobre poslúži napr. škrabák. Podklad musí byť pevný, dostatočne vyzretý, zbavený špiny, prachu, mastnoty a ostatných nečistôt, ktoré môžu znížiť priľnavosť zmesi k podkladu.

             

Suchú zmes omietky Silaterm Model nasypte do predpísaného množstva čistej vody a dôkladne premiešajte nízkootáčkovým miešadlom. Správny pomer je cca 0,3 l vody na 1 kg omietky.

Po dostatočnom rozmiešaní zmesi, naneste pomocou murárskeho hladidla zmes na povrch obstavby. Nanáša sa iba jedna vrstva omietky (cca 1-2 mm). Pri nanášaní si dajte záležať, aby bola vrstva čo najhladšia. Ušetríte si tak prácu pri stáčaní omietky.


             

Po nanesení omietky počkajte cca 10 minút do čiastočného zavädnutia omietky. Medzitým si nachystajte filcové (prípadne molitanové) hladítko a nádobu s vodou na jeho namáčanie.

Potom krúživými pohybmi začnite s vyhladzovaním omietky, až do úplného vyhladenia. Na povrchu by nemali zostať žiadne nerovnosti, či viditeľné prechody. Miestnosť musí byť dobre odvetraná, chránená pred mrazom a vysokými teplotami. Spracovávajte pri teplotách +5 - 25°C.


              


              

Po dostatočnom zaschnutí (cca 24 hodín) je možné na povrch nanášať fasádnu farbu (napr. Primalex a pod.)