Po dokončení hrubej stavby sa povrch spevní pomocou vrstvy kachliarskej malty vystuženej kachliarskou perlinkou. Na povrch dosiek sa nanesie pomocou murárskeho hladidla tenká vrstva kachliarskej malty, ešte za mokra sa na túto vrstvu priloží perlinka a ihneď sa pretiahne druhou vrstvou kachliarskej malty a všetko sa hladidlom vyhladí.

Pre túto vrstvu je možné použiť kachliarskú maltu White 600. Po zaschnutí malty (obvykle do druhého dňa) je možné na povrch naniesť kachliarskou omietku v požadovanej zrnitosti a po zavädnutí omietku vyhladiť pomocou vlhkého murárskeho hladidla s vrstvou filcu alebo molitanu. Pre túto vrstvu je možné použiť omietku Silaterm Model, Silaterm Finish alebo Silaterm ST-H, ktorú je možné po jej vyzretí natrieť klasickými fasádnymi farbami. 

 

                               

 

             
Aj v prípade, že bude obstavba obložená obkladom, teda bez omietky, určite odporúčame spevniť povrch dosiek pomocou vrstvy kachliarskej malty s perlinkou.