Pre pripojenie krbovej vložky na komín sa v zásade používajú dva typy dymovodov. Ide o dymovody z klasickej ocele, niekedy bývajú označované ako čierne dymovody a ďalej potom dymovody vyrobené z nerezovej ocele.


Oceľové dymovody z našej ponuky sú vyrobené z kotlárske ocele, teda z rovnakého materiálu, z ktorého sa dnes vyrábajú samotné krbové vložky, hrúbka steny je 2 mm.

 

Nerezové dymovody z našej ponuky sú vyrobené z žiaruvzdorné nerezovej ocele a hrúbka steny je 1 mm. Všeobecne platí, že nerezové dymovody sú takmer nezničiteľné a ich použitie je teda univerzálne. Sú však prípady, keď sú výrazne lacnejšie čierne dymovody úplne dostačujúce.

 

Pri voľbe materiálu dymovodu je potrebné vziať na zreteľ dve skutočnosti a to typ krbovej vložky a mieru využitia.

Nerezové dymovody sa spravidla používajú u krbových vložiek s teplovodným výmenníkom. U tohto typu vložky mávajú spaliny nižšiu teplotu a spalinová cesta je teda náchylnejšia k čiastočnej kondenzácii spalín a tvorbe dechtu. Nerezové dymovody oveľa lepšie odolávajú týmto chemickými látkam, ktoré vznikajú ako produkty spaľovania.

V prípade teplovzdušných vložiek odporúčame použitie nerezových dymovodov u vložiek, ktoré sú intenzívne využívané pre každodenné kúrenie.

Lacnejšie čierne dymovody je možné použiť pre pripojenie teplovzdušných vložiek, ktoré sú využívané k občasnému kúreniu.