Izoláciou okolitých stien priliehajúcich k obstavbe sa okrem iného zaoberá ČSN 73 4230. Tá predpisuje maximálnu prípustnú teplotu za izoláciou na 65°C. Docieliť tak nízke teploty nie je celkom jednoduché.

Problémom všetkých izolácii je, že prestup tepla výrazne spomalí, nie však zastaví. Ak je izolačná doska nalepená priamo na stenu, bude teplota za izoláciou postupne rásť a po nejakej dobe dôjde k prekročeniu predpísanej teploty. Pri dlhších cykloch kúrenia môže byť prekročenie tejto teploty veľmi výrazné. Teplo, ktoré po určitej dobe prejde skrz izolačné dosky, je teda potrebné odviesť preč.

Rieši sa to tzv. odvetranou izoláciou. Princíp spočíva vo vytvorení medzery medzi izoláciou a múrom, v ktorej prúdi studený vzduch smerom nahor a odvádza teplo, ktoré prejde izoláciou.

Odvetrávacie škára by mala byť aspoň 40 mm široká. Prakticky je to možné urobit tak, že sa z izolačných dosiek narežú úzke pásy, ktoré sa nalepia na stenu a na ne sa ešte len lepia izolačné dosky.

  

 

 

Spodná doska sa nalepí cca 50 mm nad podlahou tak, aby vznikol otvor pre vstup vzduchu za izoláciu. 

 

 

       

 

Výstupný otvor je urobený tak, aby vzduch zo škáry za izoláciou, odviedol teplo do studeného priestoru nad protipožiarnu prepážku. Ak je dostavba krbu zhotovená až po strop, je potreba odvetrať tiež priestor medzi protipožiarnou prepážkou (stropom prvej komory) a skutočným stropom. Na tento účel možno použiť jednu, či dve malé mriežky.