Pokiaľ je zásielka zvonku akokoľvek poškodená, napríklad je roztrhnutá krabica pod., môžete odmietnuť balík prevziať. Prepravná služba potom vráti zásielku do depa a odovzdá informáciu nám. My následne zabezpečíme dodanie novej zásielky.

V prípade, že sa aj napriek zjavného poškodenia obalu rozhodnete zásielku prevziať, odporúčame zaznamenať túto okolnosť do preberacieho protokolu.

Pokiaľ zásielku prevezmete bez výhrad a následne zistíte poškodenie obsahu zásielky, kontaktujte nás prosím čo najrýchlejšie na:

 
Tel: +421(0)442028932
Email: obchod@stavba-krbu-svojpomocne.sk 
 
 

Aby sme mohli reklamáciu u prepravnej služby uplatniť, je nutné poškodenie nahlásiť čo najskôr od zistenia poškodenia. Zvyčajne sa akceptuje nahlásenie poškodenia do 24 hodín od prevzatia. Neskoršie reklamácie bohužiaľ prepravná služba z objektívnych dôvodov zamieta.

Odporúčame teda zásielku skontrolovať čo najskôr od prevzatia (najlepšie ešte za prítomnosti vodiča).

V prípade nahlásenie poškodenia od Vás budeme taktiež potrebovať fotografie poškodenia. Tie prosím zašlite na vyššie uvedený e-mail.