Platná norma, ktorá sa zaoberá stavbou krbov uvádza:

"Do priestoru teplovzdušnej komory určenej pre odovzdávanie tepla musí byť zabezpečený prístup pre kontrolu a čistenie povrchu dymovodu a krbovej vložky a na čistenie vnútorného priestoru. Veľkosť vstupného otvoru by mala byť najmenej 230 x 230 mm, odporúča sa veľkosť 460 x 230 mm."

 

           

 

Okrem prístupu k čistiacemu otvoru dymovodu je revízny otvor dôležitý ešte z jedného dôvodu. V čase, keď vložka nie je používaná, tj. v lete alebo v pauzách počas vykurovacej sezóny, dochádza k tomu, že na povrch vložky a dymovodov napadá prach. Ten býva v obytných priestoroch tvorený zmesou anorganických aj organických častíc. Rozkúrením vo vložke po dlhšej pauze sa tento prach vypaľuje, čo býva spojené často s veľmi intenzívnym zápachom.

V prípade, že je v obstavbe inštalovaný kontrolný otvor, je možné prach, ktorý napadal na vložku a dymovody vysať pomocou vysavača a zápach z prepáleného prachu tak veľmi významne eliminovať.