Platná norma, ktorá sa zaoberá stavbou krbov uvádza: "Do priestoru teplovzdušnej komory určenej pre odovzdávanie tepla musí byť zabezpečený prístup pre kontrolu a čistenie povrchu dymovodu a krbovej vložky a na čistenie vnútorného priestoru. Veľkosť vstupného otvoru by mala byť najmenej 230 x 230 mm, odporúča sa veľkosť 460 x 230 mm."

 

                                                     

Okrem prístupu k čistiacemu otvoru dymovodu je revízny otvor dôležitý ešte z jedného dôvodu. V čase, keď vložka nie je používaná, tj. v lete, alebo v pauzách počas vykurovacej sezóny, dochádza k tomu, že na povrch vložky a dymovodov napadá prach. Ten býva v obytných priestoroch tvorený zmesou anorganických aj organických častíc. Rozkúrením vo vložke po dlhšej pauze sa tento prach vypaľuje, čo býva spojené často s veľmi intenzívnym zápachom.

V prípade, že je v obstavbe inštalovaný revizny otvor, je možné prach, ktorý napadal na vložku a dymovody vysať pomocou vysavača a zápach z prepáleného prachu tak veľmi významne eliminovať.

Inštaláciou revízneho otvoru do krbovej obstavby máte zaistený pohodlný prístup pre revízie, kontroly, či opravy. Pre teplovodné vložky odporúčame väčší rozmer, ktorý zaisťuje inštalatérovi dostatočný pracovný priestor. Použitím dostatočne veľkého revízneho otvoru šetríte svoje peniaze, vyhnete sa v budúcnosti čiastočnej alebo úplnej demontáži krbovej obstavby a jej novému vybudovaniu.

Inštalácia a ovládanie revízneho otvoru je naozaj jednoduchá. Viac našom článku tu: Revízny otvor - inštalácia


Otvorenie sa vykonáva ľahkým stlačením dvierok, kedy zámky odskočia a vnútornú časť otvoru môžete úplne vybrať z rámu. Nechcené vypadnutie je istené lankom, či retiazkou s karabínou. Pri práci vám neprekážajú zavesené dvierka, môžete sa dostať bezproblémovo až k obstavbe. Povrch otvoru je možné opatriť rovnakou omietkou ako celú stavbu a viditeľná je len cca 3 mm široká škára po obvode revízneho otvoru.
                                                                                                                          
                                            Inštalácia " Na výšku"                                                                           Inštalácia " Na šírku"
V našej ponuke nájdete široký výber revíznych otvorov, všetkých možných rozmerov. K dispozícii sú tak revízne otvory, ktoré sa inštalujú na výšku, ako aj revízne otvory s možnosťou inštalácie na šírku. Kompletnú ponuku všetkých nami ponúkaných revíznych otvorov nájdete tu: Revizné otvory