Napojenie dymovodu do hrdla keramického komína musí byť riešené dielom, ktorý bude eliminovať tepelnú rozťažnosť, aby nedošlo k prasknutiu keramického vstupu do komína. Mezy takéto produkty patria redukcie opatrené keramickú šnúrou, alebo tiež môžeme dymovod napojiť do komína len s pomocou samotnej šnúry.

 

 

 

 

 

Ak by sme napríklad do komína o priemere 200 mm zasunuli priamo "natesno" oceľový dymovod tiež o priemere 200 mm, mohlo by dôjsť po zahriatí dymovodu na prevádzkovú teplotu k roztrhnutiu keramického hrdla.

Preto je nutné napojenie riešiť tak, aby sa eliminovali rozdielne rozmerové zmeny oboch materiálov pri zmenách teploty. Existuje niekoľko spôsobov, ako to dosiahnuť.

 

Použitie dymovodu s menším priemerom


Ak výrobca dovoľuje napojiť spotrebič aj s dymovodom s menším priemerom, je možné celý dymovod realizovať v priemere menšom ako je priemer komína a vzniknutú štrbinu dotesniť pomocou kachliarskej šnúry, ktorá bude dobre eliminovať rozmerové zmeny dymovodu.

Ak teda máme napríklad komín s priemerom 200 mm, môžeme použiť dymovod 180 mm. Potom je potrebné navinúť na posledný diel dymovodu asi 4 závity tesniace šnúry s hrúbkou 10 mm a zasunúť do hrdla komína.

Výhodou tohto riešenia je, že nie je nutné dokupovať žiadne ďalšie redukcie a pod. Možno ho však použiť iba v tých prípadoch, kedy je dovolené použiť menší priemer dymovodu.

 

 

       

 

 

                 

Pomocou napojovacieho dielu


Ďalšou možnosťou je použiť špeciálny napojovací diel, ktorý sa nasúva na keramické hrdlo sopúchu. Z tohto dôvodu ho možno použiť iba v prípadoch, keď hrdlo vyčnieva z tela komína, ako je tomu napríklad u sopúchov pre napojenie pod uhlom 45°, aby bolo možné tento napojovací diel na soupouch navliecť. Pri 45° sklone je vhodné zabezpečiť napojovací diel proti zosunutiu smerom nadol svoju vlastnou tiažou napr. oceľovou sťahovacou páskou, ktorá je umiestnená na poslednom dieli dymovodu, tesne pred samotným napojovacím dielom. Vplyvom tepla sa tesnenie v napojovacím dielu časom zoschne a zmrští a mohlo by dôjsť k zosunutiu nerezového napojovacieho dielu.

Je opäť dodávaný priamo výrobcom ako súčasť jeho systému dymovodu.

Výhodou je nulová redukcia priemeru dymovodu, nevýhodou je potom vyššia cena napojovacích dielov a obmedzená ponuka týchto dielov (len pre nerezové dymovody).

 

 

      

 

                 

Pomocou prechodového dielu


Niektorí výrobcovia dymovodov už ponúkajú pre tento účel (ako súčasť svojho systému dymovodov) špeciálny prechodový diel. Napr. prechodový kus systému Bertrams, či Darco (vyrába sa v rôznych priemeroch) je obdobou predchádzajúceho riešenia s redukciou.