Poradca

Krbová vložka - ako vybrať tu najlepšiu?

Krbová vložka - ako vybrať tu najlepšiu?

Výber vhodnej krbovej vložky je jedným z najdôležitejších rozhodnutí pri stavbe ...

Ktoré dosky pre stavbu krbu zvoliť ?

Ktoré dosky pre stavbu krbu zvoliť ?

Ak ste sa rozhodli pre jednoduchú konvekčnú obstavbu krbu pomocou izolačných dos ...

Prečo externý prívod vzduchu?

Prečo externý prívod vzduchu?

U moderných a rekonštruovaných domov s kvalitnými plastovými či drevenými oknami ...

Revízny otvor - na čo slúži ?

Revízny otvor - na čo slúži ?

Platná norma, ktorá sa zaoberá stavbou krbov uvádza: "Do priestoru tep ...

Teplovzdušný rozvod - samoťažný

Teplovzdušný rozvod - samoťažný

© 2017 www.stavba-krbu-svojpomocne.sk V prípadoch, kedy je potrebné rozviesť te ...

Podľa čoho vybrať vhodný ventilátor?

Podľa čoho vybrať vhodný ventilátor?

V prípadoch, kedy je potrebné teplo z teplovzdušné krbové vložky odviesť do vzdi ...

Generátor komínového ťahu - ako funguje?

Generátor komínového ťahu - ako funguje?

Nerezový generátor ťahu zvyšuje ťah komína bez ohľadu na výšku komína, typu komí ...

Teplovzdušný rozvod - s ťažným ventilátorom

Teplovzdušný rozvod - s ťažným ventilátorom

© 2017 www.stavba-krbu-svojpomocne.sk V prípade, že chceme pomocou krbu vy ...

Ktoré vložky odporúčame a prečo?

Ktoré vložky odporúčame a prečo?

Na našom trhu sa vyskytuje veľká kopa našich i zahraničných výrobcov a orient ...

Ktore dymovody pre krb zvoliť ?

Ktore dymovody pre krb zvoliť ?

Pre pripojenie krbovej vložky na komín sa v zásade používajú dva typy dymovodov. ...

Ako napojit dymovod do komína ?

Ako napojit dymovod do komína ?

U moderných viacvrstvových komínov (napr. Schiedel), kde je vnútorný prieduch ko ...

Ako pracovať s doskami Skamotec a Silca ?

Ako pracovať s doskami Skamotec a Silca ?

Pre vytvorenie obstavby krbu je možné použiť veľkoformátové kalcium-silikátové i ...

Na čo je dobrý krycí rámik ?

Na čo je dobrý krycí rámik ?

V prípade obstavby krbovej vložky je potreba ponechať medzi rámom vložky a obst ...

Penetrácia - prečo je dôležitá ?

Penetrácia - prečo je dôležitá ?

Nevýhodou kalcium silikátových dosiek je ich prašnosť a savosť. Tieto vlastnosti ...

Ako urobiť finálnu omietku krbu?

Ako urobiť finálnu omietku krbu?

Po dokončení hrubej stavby sa povrch spevní pomocou vrstvy kachliarskej malty vy ...

Voľba výkonu teplovzdušné vložky

Voľba výkonu teplovzdušné vložky

Všeobecne platí, že by krbová vložka mala pokryť tepelné straty v priestore, kto ...

Ktoré kachle by sme odporučili a prečo ?

Ktoré kachle by sme odporučili a prečo ?

Na základe našich dlhodobých skúseností s predajom kachlí rôznych výrobcov, by s ...

Kachle teplovzdušné alebo s výmenníkom ?

Kachle teplovzdušné alebo s výmenníkom ?

Pred samotným výberom krbových kachlí je potrebné sa rozhodnúť, aký spôsob vykur ...

Vložku teplovzdušnú alebo s výmenníkom ?

Vložku teplovzdušnú alebo s výmenníkom ?

Pred samotným výberom krbovej vložky je potrebné sa rozhodnúť, aký spôsob vykuro ...

Ktoré lepidlo pre ktoré dosky ?

Ktoré lepidlo pre ktoré dosky ?

Pre dosky Silca doporučujeme používať lepidlo SILATERM, ktoré je k dispozícii v  ...

Inštalácia revízneho otvoru

Inštalácia revízneho otvoru

V nasledujúcom návode si krok za krokom ukážeme, ako inštalovať revízny otvor Gr ...

Vypálenie farby pri prvých zakúreniach

Vypálenie farby pri prvých zakúreniach

Farba, ktorú sú klasické čierne dymovody ošetrené, je žiaruvzdorná, nie však ant ...

Ako kúriť a prikladať palivo do kachlí ?

Ako kúriť a prikladať palivo do kachlí ?

Klasické voľne stojace krbové kachle s presklenými dvierkami sú konštruované vzh ...

Prečo a ako izolovať zadnú stenu za krbom ?

Prečo a ako izolovať zadnú stenu za krbom ?

Izoláciou okolitých stien priliehajúcich k obstavbe sa okrem iného zaoberá ČSN 7 ...

Easy Control - ako funguje?

Easy Control - ako funguje?

K horeniu je vždy potrebný vzduch a pri kachliach to platí dvojnásobne. Alchýmia ...

Jaký materiál na stavbu krbu zvolit?

Jaký materiál na stavbu krbu zvolit?

 

Umoderných viacvrstvových komínov (napr. Schiedel), kde je vnútorný prieduch komína tvorený keramickými vložkami a z rovnakého materiálu je aj hrdlo sopúchu, do ktorého sa napája dymovod, nastáva problém spojený s rozdielnou tepelnou rozťažnosťou oceľového dymovodu a keramického hrdla sopúchu.

 

 

 

 

 

Ak by sme napríklad do komína o priemere 200 mm zasunuli priamo "natesno" oceľový dymovod tiež o priemere 200 mm, mohlo by dôjsť po zahriatí dymovodu na prevádzkovú teplotu k roztrhnutiu keramického hrdla.

Preto je nutné napojenie riešiť tak, aby sa eliminovali rozdielne rozmerové zmeny oboch materiálov pri zmenách teploty. Existuje niekoľko spôsobov, ako to dosiahnuť.

 

Použitie dymovodu s menším priemerom


Ak výrobca dovoľuje napojiť spotrebič aj s dymovodom s menším priemerom, je možné celý dymovod realizovať v priemere menšom ako je priemer komína a vzniknutú štrbinu dotesniť pomocou kachliarskej šnúry, ktorá bude dobre eliminovať rozmerové zmeny dymovodu.

Ak teda máme napríklad komín s priemerom 200 mm, môžeme použiť dymovod 180 mm. Potom je potrebné navinúť na posledný diel dymovodu asi 4 závity tesniace šnúry s hrúbkou 10 mm a zasunúť do hrdla komína.

Výhodou tohto riešenia je, že nie je nutné dokupovať žiadne ďalšie redukcie a pod. Možno ho však použiť iba v tých prípadoch, kedy je dovolené použiť menší priemer dymovodu.

 

 

       

 

 

                 

Pomocou napojovacieho dielu


Ďalšou možnosťou je použiť špeciálny napojovací diel, ktorý sa nasúva na keramické hrdlo sopúchu. Z tohto dôvodu ho možno použiť iba v prípadoch, keď hrdlo vyčnieva z tela komína, ako je tomu napríklad u sopúchov pre napojenie pod uhlom 45°, aby bolo možné tento napojovací diel na soupouch navliecť. Pri 45° sklone je vhodné zabezpečiť napojovací diel proti zosunutiu smerom nadol svoju vlastnou tiažou napr. oceľovou sťahovacou páskou, ktorá je umiestnená na poslednom dieli dymovodu, tesne pred samotným napojovacím dielom. Vplyvom tepla sa tesnenie v napojovacím dielu časom zoschne a zmrští a mohlo by dôjsť k zosunutiu nerezového napojovacieho dielu.

Je opäť dodávaný priamo výrobcom ako súčasť jeho systému dymovodu.

Výhodou je nulová redukcia priemeru dymovodu, nevýhodou je potom vyššia cena napojovacích dielov a obmedzená ponuka týchto dielov (len pre nerezové dymovody).

 

 

      

 

                 

Pomocou prechodového dielu


Niektorí výrobcovia dymovodov už ponúkajú pre tento účel (ako súčasť svojho systému dymovodov) špeciálny prechodový diel. Napr. prechodový kus systému Bertrams (vyrába sa v rôznych priemeroch) je obdobou predchádzajúceho riešenia s redukciou.