Pokiaľ je potrebné rozviesť teplý vzduch od krbu aj do ďalších miestností, je možné použiť buď tzv. samoťažný rozvod vzduchu, keď je k cirkulácii vzduchu využívaná len jeho prirodzená vlastnosť po jeho zahriatí, alebo použiť ťažný ventilátor, ktorý rozvedie horúci vzduch aj do vzdialenejších miestností. V takom prípade sa jedná o tzv. nútený rozvod s ťažným ventilátorom.

V tomto návode sa budeme zaoberať práve takýmto systémom, tzn. vykurované miestnosti sú v takej vzálenosti, že by samoťažný rozvod vzduchu nefungoval. Všeobecne možno povedať, že je to taká vzdialenosť, kedy niektorá z vetiev rozvodu je dlhšia ako 4 m vodorovnej dĺžky.

Náš ukážkový prípad znázorňuje typický dom strednej veľkosti, keď krb vykuruje jednu veľkú miestnosť spojenú s kuchyňou a pomocou rozvodu budú vykurované ďalšie štyri izby.

 

Ťažný ventilátor je umiestnený na povale nad krbom a odsáva teplý vzduch z obstavby krbu.

Ventilátor je vybavený termostatickým spínačom, na ktorom možno nastaviť požadovanú teplotu zapnutia a vypnutia ventilátora. Po zakúrení v krbe a dosiahnutí požadovanej teploty začne pracovať. Po vyhasnutí v krbu sa naopak sám vypne. Nehrozí tak rozháňanie chladného vzduchu. 

Pred ventilátor je vhodné zaradiť filter nečistôt.

Z ventilátora je teplý vzduch vedený ďalej do rozbočovacej skrinky a odtiaľ do jednotlivých miestností.

Rozvod je potom zakončený na strope v každej miestnosti ventilačným tanierom, alebo mriežkou so žalúziou. Jeden z vývodov (napríklad do chodby) by mal byť osadený mriežkou bez žalúzie, aby sme zabránili situácii, kedy by sme nedopatrením uzavreli všetky vývody.

 

Výkon ventilátora sa odporúča voliť tak, aby bol schopný "obmeniť" vzduch vo vykurovanom priestore asi 2-3 krát za hodinu. Teda napríklad v RD o vykurovanom priestore 300 m3 by sme zvolili výkon ventilátora najmenej 600 m3/h. Viac sa voľbe vhodného ventilátora venujeme v tomto článku Podľa čoho vybrať vhodný ventilátor?

 

Popis rozvodu s ťažným ventilátorom

 

 

 

 
 
 

Samotný rozvod je umiestnený v priestore na povale. Jednotlivé vetvy sú potom spustené cez strop do miestností a zakončené výdychovými mriežkami (je možné použiť aj ventilačné taniere). 

 

 

 

 

V návrhu je použitý ťažný ventilátor Darco AN1 o výkone 600 m3/h, filter 150 mm, rozbočovacia skrinka pr.150/4x pr.125 mm, izolované flexi hadice s priemerom 160 a 125 mm a redukcie do mriežok.

Postup obstavby krbu je popísaný v našom Návode na stavbu jednoduchého fasádneho krbu s dostavbou po strop

Teplý vzduch bude odsávaný z obstavby krbu, preto je treba navyše počítať s otvorom v protipožiarnej priehradke, ktorým budú prechádzať izolované flexi potrubia.

 

Postup

V protipožiarne priehradke je potrebné vyrezať otvor pre izolovanú flexi hadicu. V návode je zvolená izolovaná flexi hadica s vnútorným priemerom 150 mm. Vonkajší priemer (teda i s izoláciou) činí 190 mm. Preto vytvoríme v priehradke otvor s priemerom asi 170 mm, aby vzniklo tesné zovretie.

 

 

 

 
 
 
Z izolované flexi hadice v priestore nad krbovou vložkou odstráňte izoláciu a ponechajte iba vnútornú časť. Uchytenie urobte pomocou montážnych úchytov, tak, aby sa hadica nedotýkala dymovodu. Povrchová teplota dymovodu by mohla hadicu poškodiť.  
 
 
 

 

 

Teraz je treba pretiahnuť hadicu stropom. Ako sme už uviedli, izolovaná flexi hadica 150 mm má vonkajší priemer vrátane izolácie asi 190 mm. Preto zhotovte otvor v strope tak, aby bolo možné hadicu voľne pretiahnuť. Pri prestupe stropom postupujte opatrne, nech nedôjde k poškodeniu vonkajšieho obalu izolácie.

 

Mechanický filter nečistôt by mal byť umiestnený pred ťažným ventilátorom. Slúži k zachyteniu nečistôt, ktoré by mohli tvoriť u výdychových mriežok tmavé mapy.

 

 

 
 
 

Spoje pevne stiahnite pomocou sťahovacích pások.

 

 

 

 
 
 
 

Rozbočovaciu skrienku umiestnite tak, aby dĺžka jednotlivých vetví do vykurovaných izieb bola pokiaľ možno rovnaká. Vyhnite sa ostrým ohybom a potrubia voľte čo najkratšie. Aby nedochádzalo k strate prúdenia vzduchu, vývody z rozbočovaceej skrinky urobte o priemere 125mm.

 

 

 

 

 
 
 

Rozvod je zakončený v každej miestnosti v strope redukciou do mriežky. Súčasťou každej nami ponúkané výdychovej mriežky je rámček, ktorý sa len jednoducho do redukcie nacvakne. Ak volíte miesto výdychových mriežok ventilačne taniere, je súčasťou týchto tanierov príruba, ktorá sa z jednej strany nasadí na izolovanú flexi hadicu a z druhej zabuduje do stropu. Samotný tanier sa nakoniec nasadí do príruby.