SILAPOR 1000 MG
je ideálnym murovacím materiálom pre sálavý, murovaný, poctivý typ krbovej obstavby. Svojou objemovou hmotnosťou 1000 kg/m3 sa nachádza na rozhraní medzi sálavou až akumulačnou doskou.

Vďaka pridanému magnezitu tieto dosky rýchlo odvádzajú teplo na povrch obstavby a celá obostavby postavená z týchto tvaroviek príjemne hreje.

   Ktoré dosky pre stavbu krbu zvoliť ?    Inštalácia revízneho otvoru    Ako urobiť finálnu omietku krbu?