Pre vytvorenie obstavby krbu je možné použiť veľkoformátové kalcium-silikátové izolačné dosky. Dosky Silca a Skamotec majú dostatočnú pevnosť na to, aby mohli byť použité pre vytvorenie samonosnej konštrukcie, bez nutnosti ďalšieho spevnenia pomocou iných nosných prvkov. 

 

 

Práca s kalcium-silikátovými doskami je veľmi jednoduchá a nie je k nej potreba zadného špeciálneho náradia. 


PENETRÁCIA 

Kalcium-silikátové dosky sa okrem svojich vynikajúcich tepelne izolačných vlastností a veľmi vysokej pevnosti vyznačujú takisto svojou vysokou savosťou a prašnosťou. Tieto vlastnosti je možné eliminovať použitím penetrácie Silapen. Z vonkajšej strany sa používá preto, aby sa znížila savosť dosiek, aby nedochádzalo k veľmi rýchlemu odsatiu vody z mált, omietok a lepidiel a aby tieto mali dostatok času na správnu chemickú reakciu ich zložiek s vodou. Z vnútornej strany potom preto, aby sa znížila prašnosť dosiek. Pri prevádzke krbovej vložky dochádza k veľmi intenzívnemu prúdeniu konvekčného vzduchu obstavbou, ktorý so sebou strháva prachové čiastice. Penetráciou vnútorného priestoru obstavby prašnosť dosiek úplne vymizne.

Najjednoduchší postup je dosky napenetrovať ešte pred samotným použitím. Nejlepšie sa to robí valčekom, alebo plochým štetcom. Kalcium-silikátové dosky majú z oboch svojich strán rôzne drsný povrch. Je to dané technológiou ich výroby. Izolačné vlastnosti dosiek sú však v oboch smeroch rovnaké nezávisí na tom, či bude hladká strana dosky vo vnútri alebo mimo obstavby. Je však rozumné si na začiatku zvoliť stranu dosky, ktorá bude vnútri a ktorá bude vonku.  

 

 

REZANIE 

Po obojstranej penetrácii nasleduje rezanie dosiek. Pre tento účel možno použiť ručnú okrúžnu pílu, alebo priamočiaru pílu, je to však spojené s veľmi značnou prašnosťou. Vhodnejšie je preto použitie ručnej pílky na drevo s jemnými zubami, tzv. chvostovky. Prašnosť je v tomto prípade výrazne nižšia. Každy rez sa za pomoci rukavice zbaví záderov a napenetruje Silapenom. S takto napenetrovanými narezanými doskami je už možné začať stavbu krbu. 

 

 

 

LEPENIE

Pre Lepenie dosiek sa používajú kachliarske lepidlá s vysokou teplotnou odolnosťou. V nasej ponuke nájdete najčastejšie používané lepidlo Silaterm 6 kg. 

Pre nanesenie lepidla na lepené plochy sa používa zubatá murárska stierka. Dosky sa následne pritlačia k sebe a vzájomná poloha sa zaistí pomocou skrutiek. Pre najčastejšie používané dosky s hrúbkou 40 mm sa používajú kovové samorezné skrutky dĺžky 70 - 80 mm. Skrutky zaistia vzájomnú polohu spojovaných súčastí po dobu, než zaschne lepidlo. Skrutky sa po zaschnutí lepidla v doskách ponechávajú. 

 

  

 

FINÁLNA ÚPRAVA

Po dokončení hrubej stavby sa povrch spevní pomocou vrstvy kachliarskej malty, vystužené kachliarskou perlinkou. Na povrch dosiek sa nanesie pomocou murárskeho hladidla tenká vrstva kachliarskej malty. Ešte za mokra sa do tejto vrstvy priloží perlinka a ihneď sa pretiahne druhou vrstvou kachliarskej malty. Všetko sa vyhladí hladidlom. Po zaschnutí malty (obvykle do dvoch dní) je možné na povrch naniesť kachliarsku omietku v požadovanej zrnitosti. Po zavädnutí omietku vyhladiť pomocou vlhkého murárskeho hladidla s vrstvou filcu, alebo molitanu. Potom je možné túto omietku po jej vyzretí natrieť klasickými fasádnymi farbami. 

Aj v prípade, že bude obstavba obložená obkladom, teda bez omietky, určite odporúčame spevniť povrch dosiek pomocou vrstvy kachliarskej malty s perlinkou.