Pred samotným výberom krbovej vložky je potrebné sa rozhodnúť, aký spôsob vykurovania pomocou vložky zvoliť. Sú dve možnosti, ktoré majú svoje výhody aj nevýhody.


Teplovzdušná krbová vložka 

Klasická teplovzdušná vložka je jednoduchým, spoľahlivým a cenovo prijateľným riešením vykurovania miestnosti, v ktorej je vložka inštalovaná. Je možné aj vykurovanie susedných miestností prostredníctvom otvorov v múroch priliehajúcich priamo k obstavbe osadených krbovými mriežkami, prípadne iných susediacich miestností prostredníctvom väčších otvorených dverí. 

Pre vykurovanie vzdialenejších miestností, ktoré s krbom priamo nesusedia, prípadne miestností na poschodí nad obstavbou je možné použiť teplovzdušné rozvody samotiažne alebo s núteným obehom pomocou ventilátora. 

Tento spôsob je vhodný ako pre občasné kúrenie v kratších cykloch, tak aj pre každodennú prevádzku. 

Medzi hlavné výhody tohto riešenia patrí jednoduchá inštalácia, celkovo nižšie náklady a nezávislosť na iné energie. V prípade dlhšieho výpadku elektrickej siete pri zimných kalamitách v horských oblastiach sa môže jednať o jediný možný spôsob vykurovania. 

Nevýhodou je ťažšia distribúcia tepla, či už s použitím rozvodov alebo bez nich, do niektorých častí domu, obmedzené možnosti akumulácie tepla, prúdenie vzduchu rozvody a späť k vložke môže byť spojené s vírením prachu a pod.

 

                          

 

 

Krbová vložka s teplovodným výmenníkom 

Vložka s teplovodným výmenníkom môže byť využitá ako primárny zdroj tepla, ktorým je možné pokryť tepelné straty celého priestoru bytu. Pre vykurovanie miestnosti, v ktorej vložka stojí, spravidla postačí výkon, ktorý vložka uvoľní do vzduchu sálaním cez presklené dvierka a konvekciou cez krbové mriežky v obstavbe. Vykurovanie všetkých ostatných miestností je realizované prostredníctvom teplej vody a radiátorov. 

Tento spôsob je vzhľadom k vyšším celkovým nákladom vhodný najmä pre intenzívne využívanie, teda pre každodennú prevádzku

Hlavnou výhodou je jednoduchá distribúcia tepla v celom priestore domu, možnosť akumulácie tepla pomocou akumulačnej nádrže a jeho neskoršieho využitia, napr. v noci, keď oheň v ohnisku vložky vyhasne. 

Nevýhodou sú vyššie náklady na obstaranie a závislosť systému na elektrickej energii.