Automatické regulácie horenia sú určené na optimalizáciu procesu spaľovania v krbe, ktorého súčasťou je prívod vzduchu z exteriéru do spaľovacej komory. Ich úlohou je plynulá regulácia prietoku vzduchu pre horenie. Vďaka sledovania teploty nad spaľovacou komorou a teploty spalín, zvyšuje účinnosť, komfort a prevádzkovú výnimočnosť zariadenia. Vďaka použitiu regulácie horenia môžeme ušetriť palivo, čo znamená, že už po niekoľkých mesiacoch sa nám vracia investície za jeho nákup.

Zariadenie má zabudovaný záložný zdroj, tj. pri krátkom výpadku elektriny zariadenie pracuje ďalej. V našej ponuke tiež nájdete mikrospínač polohy dverí krbovej vložky, ktorý je kompaktibilný s automatickou reguláciou prívodu vzduchu a optimalizuje proces horenia s ohľadom na frekvenciu prikladanie paliva.