Klasické voľne stojace krbové kachle s presklenými dvierkami sú konštruované vzhľadom k požiadavke na neustále zobrazené horiace plamene ako spotrebič s hodinovým cyklom prikladania. Podľa veľkosti ohniska, resp. nominálneho hodinového výkonu, sa potom do kachlí každú hodinu prikladá príslušná hodinová dávka paliva. Nie je možné do kachlí naložiť násobky tejto hodinovej dávky naraz, napríklad na noc a pod.

 

  

 

Aby nedochádzalo k prekurovaniu kachlí, je potrebné používať ako palivo drevo alebo drevené brikety s vlhkosťou do 20% (u dreva to odpovedá dvojročnému sušeniu).

Prikladať je treba v hodinových cykloch a maximálna dávka paliva sa odvíja od výkonu kachlí, respektíve veľkosti ohniska.

Z 1 kg dreva sa pri spálení s 80% účinnosťou kmeň uvoľní cca 3,2 kWh energie. Potom, napr. pri požadovanom maximálnom výkone kachlí 6 kW, to zodpovedá nasledujúcej hodinovej dávke dreva, 6 / 3,2 = 1,9 kg. Toto je maximálna dávka paliva, ktorá môže byť do kachlí vložená každú hodinu.