Regulátory ťahu slúži ku stabilizácii a zmenšeniu nadmerného komínového ťahu. Jeho inštalácia je vhodná v prípadoch, keď komín má príliž vysoký ťah. Ten má za následok vysokú spotrebu paliva a zníženie životnosti komína a dymovodov. Jeho inštaláciou docielite skvalitnenie procesu spaľovania.

Princíp fungovania je úplne jednoduchý a nezávislý od prívodu el. prúdu. Akonáhle hodnota podtlaku (ťahu) stúpne nad optimálnu hodnotu, regulátor otvorí prívod vzduchu, čím obmedzí podtlak na nastavenú hodnotu. Pri poklese podtlaku sa prívod vzduchu uzavrie.

   Regulátor ťahu komína - ako funguje?