V prípadoch, keď je potrebné rozviesť teplý vzduch od krbu aj do vzdialenejších miestností a dispozičná situácia domu to umožňuje, možno využiť prirodzeného stúpania teplého vzduchu a vytvoriť tzv. samoťažný teplovzdušný rozvod. Tento spôsob vykurovania je veľmi efektívny a pritom cenovo veľmi prijateľný.

 

V tomto návode je navrhnutý samoťažný rozvod, ktorý pozostáva z izolovaných flexibilných hadícštvorhranných kanálov pre rozvod vzduchu v podlahe, výdechových mriežok a ďalších komponentov rozvodov.

 

 
 

Rozvody sú umiestnené v podlahe 2.podlažia. Tento štvorhranný rozvod (kanál) je možné navyše odizolovať vhodným izolačným materiálom, aby sme zabránili nežiadúcemu zahrievaniu podlahy v miestach vedenia.

Postup obstavby krbu je popísaný v našom Návode na stavbu jednoduchého fasádneho krbu s dostavbou po strop.

 

Inštalácia sacieho potrubia

Do protipožiarnej priehradky vyrežte dva otvory pre odvod teplého vzduchu. Týmito otvormi prevlečte dve izolované hadice. Tie budú slúžiť na odoberanie horúceho vzduchu a k jeho distribúcii do horných miestností. V našom prípade, keď budeme vykurovať štyri miestnosti odporúčame voliť priemer aspoň 150 mm.

Ešte predtým však z izolovanej hadice odstráňte vonkajší plášť s izoláciou. Tieto časti izolované hadice nie sú stavané na tak vysoké teploty, ktoré tesne nad krbovou vložkou panujú.

Vnútornú časť izolovanej hadice spustite do obstavby, tak, aby bola cca. 40cm nad krbovou vložkou. Tieto hadice je potreba zaistiť proti pohybu, tak, aby sa nemohli dotýkať dymovodov. K tomu možno využiť napr. montážne svorky.

 

     
 
 
 
Prestup protipožiarnou prepážkou a stropom domu je potom potrebné urobiť už izolovanými hadicami. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri preťahovaní hadíc stropom, aby nedošlo k poškodeniu vonkajšej izolácie. 
 
 

Inštalácia štvorhranných rozvodov v podlahe

 

K prechodu medzi hadicami kruhového profilu a hranatými rozvody použite redukciu kanál - flex. Spoj zaistite sťahovacou páskou.

 

     

 

 

Ďalej pokračujte v inštalácii hranatých kanálov podľa potreby do požadovaných miest. K dispozícii sú na výber kolená, rozdvojky, kríže, prechodky a pod.

Na spojenie jednotlivých komponentov štvorhranných rozvodov použite tzv. spojky.

 

 

     

 

 

Aby bolo možné do hranatého rozvodu zasadiť výdychovú mriežku, je potrebné vsadiť na konci vetvy do rozvodu tzv. redukciu do mriežky. Tú usaďte do takej výšky, aby jej horný okraj bol v rovine s konečnou podlahou.

 

 

 

     

 

Výdychové mriežky sa inštalujú v úrovni podlahy do vhodných miest v jednotlivých miestnostiach. Výška mriežok nad podlahou je volená tak, aby mriežky neprečnievali úroveň podlahy a netvorili tak nebezpečné prekážky.

Vhodné je použiť mriežky so žalúziami pre lepšiu reguláciu množstva teplého vzduchu prúdiaceho do miestnosti.