Akcia - 20%

1251

24 € s DPH

30 €

6 € s DPH (20%)


ks

Ľahké kremičitano-vápenaté platne špeciálne určené na tepelnú izoláciu a obmúranie krbovej vložky. Malá potreba priestoru vďaka neveľkej hrúbke materiálu. Nehorľavosť podľa normy DIN 4102-A1.
viac >>

Pridať medzi obľúbené produkty Poslať správu kamarátovi Tlačiť

 

Dosky Silca sa používajú na výstavbu krbov, izoláciu múry kachľových pecí, murovaných pecí, tepelnú izoláciu komínových telies a podobne. Vyrábajú sa v rozmeroch 1000 x 625 mm v hrúbkach 30, 40 a 50 mm. 

Sú vhodné na izoláciu krbov od zvislých stavebných konštrukcií (obvodových stien, priečok a podobne), na vytvorenie hornej časti krbu, kadiaľ odchádza horúci vzduch do vykurovaného priestoru, či na stavbu kompletné teplovzdušné čiasti krbu. Dosky sa nepoužívajú v miestach s priamym kontaktom s plameňom, ani v miestach viac mechanicky namáhaných.

K lepeniu dosiek Silca možno použiť spojovaciu maltu Silcacon, alebo už namiešané lepidlo Silcadur HFS.

Povrch dosiek je nutné, ako u všetkých kalcium-silikátových dosiek, penetrovať pre zníženie nasiakavosti a elimináciu prašnosti. Pre penetráciu vonkajších plôch obstavby krbu môžete použiť penetráciu Silcacon, pre vnútorné plochý obstavby je treba použiť penetrácie so zvýšenou tepelnou odolnosťou Silcadur HTI.

 

Certifikácia
DIBt, Berlín (číslo Z-43.14-117
Odolnosť proti tlaku
1,4 Mpa
Poréznosť
cca 90 %
Požiarne vlastnosti
nehorľavý A1 podľa normy DIN 4102
Rozmer
1 000 x 625 x 40 mm
Rozsah platnosti certifikácie
Stavby krbových a kachľových pecí
Špecifická hmotnosť
250 kg/m3
Tepelná rozťažnosť pri 500°C
< 0,2 %
Tepelná vodivosť pri 200°C
< 0,1 W/mK
Prečo a ako izolovať zadnú stenu za krbom ?

Prečo a ako izolovať zadnú stenu za krbom ?

05. 04. 2017

Izoláciou okolitých stien priliehajúcich k obstavbe sa okrem iného zaoberá ČSN 73 4230. Tá predpisuje maximálnu prípustnú teplotu za izoláciou na 65°C. Docieliť tak nízke teploty nie je celkom jednoduché.

Revízny otvor - na čo slúži ?

Revízny otvor - na čo slúži ?

23. 03. 2017

Platná norma, ktorá sa zaoberá stavbou krbov uvádza:

"Do priestoru teplovzdušnej komory určené pre odovzdávanie tepla musí byť zabezpečený prístup pre kontrolu a čistenie povrchu dymovodu a krbové vložky a na čistenie vnútorného priestoru. Veľkosť vstupného otvoru by mala byť najmenej 230 x 230 mm, odporúča sa veľkosť 460 x 230 mm.".....viac >>

Ako urobiť finálnu omietku krbu?

Ako urobiť finálnu omietku krbu?

23. 03. 2017

Po dokončení hrubej stavby sa povrch spevní pomocou vrstvy kachliarskej malty vystužené kachliarskou perlinkou. Na povrch dosiek sa nanesie pomocou murárskeho hladidla tenká vrstva kachliarskej malty, ešte za mokra sa na túto vrstvu priloží perlinka a ihneď sa pretiahne druhou vrstvou kachliarskej malty a všetko sa hladidlom vyhladí.....viac >>

Penetrácia - prečo je dôležitá ?

Penetrácia - prečo je dôležitá ?

23. 03. 2017

Nevýhodou kalcium silikátových dosiek je ich prašnosť a savosť. Tieto vlastnosti je možné eliminovať použitím penetrácie Silapen. Z vonkajšej strany sa používá preto, aby sa znížila savosť dosiek, aby nedochádzalo k veľmi rýchlemu odsatiu vody z mált, omietok a lepidiel a aby tieto mali dostatok času na správnu chemickú reakciu ich zložiek s vodou. 

Ktoré lepidlo pre ktoré dosky ?

Ktoré lepidlo pre ktoré dosky ?

22. 03. 2017

Pre dosky Silca doporučujeme používať lepidlo SILATERM, ktoré je k dispozícii v 6 kg vedre. Je potrebné ho dôkladne premiešať na homogénnu sivú hmotu. Následne sa na plochu spoja nanáša pomocou zubaté murárskej stierky.....viac >>

Ktoré dosky pre stavbu krbu zvoliť ?

Ktoré dosky pre stavbu krbu zvoliť ?

22. 03. 2017

Ak ste sa rozhodli pre jednoduchú konvekčnú obstavbu krbu pomocou izolačných dosiek, máte v prípade voľby materiálu dosiek dve možnosti - syntetické kalcium-silkátové dosky Skamotec, alebo Silca. Dosky Silca sú od nemeckého výrobcu a dosky Skamotec z produkcie dánskej spoločnosti Skamol. Sú to veľmi podobné produkty s prakticky identickými izolačnými vlastnosťami, líšia sa iba svojou pevnosťou.....viac >>

Ako pracovať s doskami Skamotec a Silca ?

Ako pracovať s doskami Skamotec a Silca ?

22. 03. 2017

Pre vytvorenie obstavby krbu je možné použiť veľkoformátové kalcium-silikátové izolačné dosky. Dosky Silca a Skamotec majú dostatočnú pevnosť na to, aby mohli byť použité pre vytvorenie samonosnej konštrukcie bez nutnosti ďalšieho spevnenia pomocou iných nosných prvkov. 

Kontaktujte nás!