Každý krbový ventilátor Darco má zabudovaný vlastný termostat. Externý termostat je určený na doplnkovú reguláciu činnosti krbového ventilátora. Použitie externého termostatu sa vyžaduje vtedy, keď je vzdialenosť ventilátora od krbu príliš veľká. Zapnutie ventilátora nastáva pri náraste teploty nad nastavenú hodnotu. Vypnutie nastáva pri znížení teploty pod nastavenú hodnotu.

Parametre
Dĺžka tepelnej sondy: 1000 mm
Maximálna pracovná teplota 180 °C
Rozsah regulácie 0 - 150 °C
Tepelná odolnosť sondy 210 °C