Kalcium-silikátové dosky sa okrem svojich vynikajúcich izolačných vlastností a veľmi vysokej pevnosti, vyznačujú aj svojou vysokou nasiakavosťou a prašnosťou. Posledné dve vlastnosti sú nežiaduce a je potrebné ich eliminovať.

Pre tento účel sa používa špeciálny penetračný prípravok SILAPEN, ktorý je dodávaný v 1L fľaši alebo 5-tich litrovom kanistri.

             

V prípade vnútornej penetrácie je jej úlohou eliminovať prašnosť dosiek. Pri prevádzke krbovej vložky dochádza k veľmi intenzívnemu prúdeniu konvekčného vzduchu obstavbou, ktorý so sebou strháva prachové častice. Penetráciou vnútorného priestoru obstavby prašnosť dosiek úplne vymizne. Na vonkajšiu stranu sa používa penetrácia z dôvodu potreby zníženia nasiakavosti dosiek, aby nedochádzalo k veľmi rýchlemu odsatie vody z mált, omietok a lepidiel, a aby tieto mali dostatok času na správnu chemickú reakciu ich zložiek s vodou.


Ako postupovať?

Penetráciu odporúčame aplikovať na izolačné dosky pomocou maliarskeho valčeka. Pred nanášaním penetráciu dobre premiešajte (pre správnu funkciu musí mať penetrácia po premiešaní červenoružovú farbu).

             

Nezostávajte s valčekom príliš dlho na jednom mieste. Dosky sú extrémne savé a zbytočne by ste tak navýšili spotrebu penetrácia. Pre správnu funkciu stačí valčekom len rýchlo prejsť po povrchu dosiek.

             


             

Po každom reze, nezabudnite dosky opäť napenetrovať. Doba schnutia je v prípade kalciumsilikátových dosiek (Skamotec, či Silca) cca 30 minút.