© 2017 www.topsi.cz

 

 Veličiny, jednotky:

 
 

U teplovzdušných krbů je velmi důležité plynulé proudění vzduchu určeného k ohřevu kolem krbové vložky. Nesmí docházet k přehřívání vytápěného prostoru uvnitř krbové obestavby. Je tedy velmi důležité správně zvolit velikost mřížek jak pro nasávání studeného vzduchu určeného k ohřevu uvnitř obestavby, tak i velikost mřížek výdechových, přes které ohřátý vzduch opouští krbovou obestavbu.

Tento výpočet se opírá o praktické zkoušky, které byly prováděny u našich dodavatelů izolačních a akumulačních materiálů.

 
 

Těmito zkouškami bylo mimo jiné zjištěno, že cca 40% užitečného výkonu P krbové vložky odsálá skrz žáruvzdorné sklo vložky - PS (při použití jednovrstvého skla). U předního prosklení kombinovaného i s bočním prosklením je to až 50%. Těchto 40% - můžeme tedy od celkového užitečného výkonu vložky odečíst, tato část energie se na ohřevu vzduchu uvnitř obestavby nepodílí.

 

 

Přes sací a výdechové mřížky a stěny samotné obestavby musí tedy odejít zbývajících 60% výkonu vložky - PZ.

Měrné tepelné ztráty pO přes stěny obestavby jsou cca 0,2 kW/m2 (při použití kalcium silikátových desek o tloušťce 40 mm. To znamená, že z výše uvedeného výkonu PZ odejte určitá část výkonu přes izolační desky obestavby - PO.

Zbývá ještě zohlednit rychlost proudění vzduchu uvnitř obestavby. Praktickými zkouškami byly zjištěny hodnoty uvedené v níže uvedené tabulce. Pro běžné prostředí obytných prostor bytů a rodinných domů lze předpokládat rychlost proudění vzduchu cca 0,75 m/s, tj. 2. řádek tabulky.

 

 

Nakonec je zapotřebí zohlednit prostupnost vzduchu mřížkou. Mřížka není celistvý otvor, vzduchu klade odpor síťování. To průtok vzduchu mřížkou zpomaluje. Praktickými zkouškami bylo zjištěno, že ztráty průtokem vzduchu přeš mřížku činí cca 20%.

Pak potřebná plocha mřížek na sání a výstupu:

 

Z takto vypočtených hodnot zvolte vhodnou velikost a počet mřížek na vstupu a výstupu.