Regulátory ťahu slúži ku stabilizácii a zmenšeniu nadmerného komínového ťahu. Jeho inštalácia je vhodná v prípadoch, keď komín má príliž vysoký ťah. Ten má za následok vysokú spotrebu paliva a zníženie životnosti komína a dymovodov. Jeho inštaláciou docielite skvalitnenie procesu spaľovania.

Princíp fungovania je úplne jednoduchý a nezávislý od prívodu el. prúdu. Akonáhle hodnota podtlaku (ťahu) stúpne nad optimálnu hodnotu, regulátor otvorí prívod vzduchu, čím obmedzí podtlak na nastavenú hodnotu. Pri poklese podtlaku sa prívod vzduchu uzavrie.