Novinky

Prestupy komínov

25. 02. 2019

Stenové, stropné a strešné prestupy pasujú všade tam, kde je trojvrstvový komín vedený cez komponenty z horľavých materiálov.

Vďaka prevedenie s novou izoláciou zo sklených vlákien dosiahne niekoľkonásobne vyšší izolačného účinku ako obvyklé materiály,

napríklad minerálna sklená vata. Toto zvláštne zloženie umožní vedenie vonkajšou stranou steny, stropom alebo strechou a nevadí

styku s horľavými materiálmi. Drevostavby sa teší stále väčšej popularite. V ich konštrukcii je potrebné venovať viac pozornosti ich

protipožiarne ochrane. Špeciálne ochranné opatrenia sú potrebné najmä vtedy, ak je inštalované vykurovacie zariadenie alebo kachle.

To platí predovšetkým v prípade, ak je pripojenie tepelného generátora na komín realizované cez stenu. V tomto prípade zaručuje

Schräder pre priechody stenou, stropom a strechou najvyššiu bezpečnosť.

 

V súčasnosti neexistuje mnoho certifikovaných izolačných prestupov, ktoré nám zaručujú bezpečnú prevádzku stavby. Dnes je táto záležitosť častým problémom, pretože pribúda

drevostavieb. Komínový prestup je v tomto prípade najkritickejší časť celej stavby ohrozujúce stavbu samotnú aj ľudské životy. Jedným takým možným riešením je izolačná prestup

z mikroporézneho materiálu od spoločnosti Techno Physik, certifikovaný firmou Schräder.

 

Použitý materiál má lepšie izolačné vlastnosti než vákuum a je možné ho použiť pri dostatočnej hrúbke cca 80 mm aj v priamom styku medzi 2 vrstvovým komínovým telesom a horľavým

materiálom, bez nutnosti vykonať 50 mm vzduchovú medzeru tak, ako u iných typov izolačných materiálov. Tepelná vodivosť mikroporézneho materiálu Multitherm 550 je len 0,023 W / mK.

Pre porovnanie izoluje 10x lepšie ako bežne používané kalcium-silikátové dosky. Riešenie je certifikované ako do stropné a stenové konštrukcie, ale tiež do strechy vrátane vyriešenia

utesnenia parotesnou fóliou.

 

Ide o systém, ktorý v prípade správneho použitia 100% chráni ľudské životy i majetok.

Komínový priestup budeme babízet v dvoch požadovaných dĺžkach 250mm a 500mm na nerezové 3 - zložkové komíny o vnútorných priemeroch 150, 180 a 200mm.