Krbové vložky sú určené na spaľovanie dreva, či drevených brikiet. Na rozdiel od krbových kachlí, je nutné krbovú vložku pre jej správnu funkciu obmurovať vhodným materiálom. Výhodou krbových vložiek je možnost rozvodu tepla do ďalších miestností buď prostredníctvom teplovzdušných rozvodov (u teplovzdušných krbových vložiek), alebo pomocou teplovodného výmenníka (u teplovodných krbových vložiek).

Najdôležitejším kritériom pre jej výber je celkový výkon krbovej vložky, ktorý má zásadný vplyv na budúci komfort pri prevádzke. Viac sa tejto téme venujeme v tomto článku Voľba výkonu krbovej vložky.