Akumulačné tvarovky sú určené pre stavby krbu, ktorej účelom je rozložiť vytvorenou tepelnú energiu do dlhšieho časového intervalu. V takom prípade krb naakumuluje veľkú časť vytvorené tepelnej energie a následne ju svojimi stenami odovzdáva do priestoru ešte mnoho hodín po dohorení.

Tvarovky sa líšia svojou hustotou. Zjednodušene možno povedať, že čím ťažšie tvarovky, tým dlhšia doba tepelného odovzdávanie do priestoru.

Akumulačné tvarovky možno bezpotíží kombinovať s izolačnými doskami. Takéto riešenie je vhodné napr. V prípadoch, keď umiestnenie nábytku, či televízie, nedovoľuje sálanie do všetkých častí objektu.

Nevýhodou akumulačných stavieb je dlhšia doba nástupu tepla.