Ak ste sa rozhodli pre jednoduchú konvekčnú obstavbu krbu pomocou kalciumsilikátových dosiek, máte v prípade voľby materiálu dosiek dve možnosti - dosky Skamotec, alebo Silca. Dosky Silca sú od nemeckého výrobcu a dosky Skamotec z produkcie dánskej spoločnosti Skamol. Sú to veľmi podobné produkty s prakticky identickými izolačnými vlastnosťami, líšia sa iba svojou pevnosťou.

Nevýhodou kalcium silikátových dosiek je ich prašnosť a savosť. Tieto vlastnosti je možné eliminovať použitím penetrácie Silapen. Z vonkajšej strany sa používá preto, aby sa znížila savosť dosiek, aby nedochádzalo k veľmi rýchlemu odsatiu vody z mált, omietok a lepidiel a aby tieto mali dostatok času na správnu chemickú reakciu ich zložiek s vodou. Z vnútornej strany potom preto, aby sa znížila prašnosť dosiek. Pri prevádzke krbovej vložky dochádza k veľmi intenzívnemu prúdeniu konvekčného vzduchu obstavbou, ktorý so sebou strháva prachové čiastice. Penetráciou vnútorného priestoru obstavby prašnosť dosiek úplne vymizne.

 

Skamotec 225 

Dosky Skamotec 225 sú momentálne najpevnejšie kalcium-silikátové dosky na trhu. Uvádzaná pevnosť v tlaku je 2,6 MPa. Pre porovnanie dosky Silca dosahujú pevnosti v tlaku 1,4 MPa.

Tento pevnostný rozdiel je do určitej miery poznateľný aj pri bežnej ručnej manipulácii s doskami, kedy dochádza k drobnému drobeniu hrán či rohov dosiek. V prípade Skamotecu je toto nežiadúce drobenie najmenší. Tiež prašnosť je o niečo nižšia.

 

 

Silca


Dosky Silca sú na slovenskom trhu medzi zákazníkmi a krbári známejší, a preto sú aj napriek svojej (oproti doskám Skamotec) nižšej pevnosťi a ľahko vyššej prašnosťi, hojne pre stavby krbu používané. Ich pevnosť je samozrejme pre samonosnú stavbu krbu úplne dostatočná.

 

 

Odporúčanie

Pre samonosnú konštrukciu obstavby krbu odporúčajú výrobcovia izolačných dosiek používať dosky s minimálnou hrúbkou 40 mm. Ak bude obstavba ďalej zaťažená, napr. nalepením ťažších obkladov, kameňa a pod., je vhodné použiť dosky 50 mm hrubé.