K horeniu je vždy potrebný vzduch a pri kachliach to platí dvojnásobne. Alchýmia efektívneho spaľovania spočíva práve v tom, kedy a kam vzduch do ohniska priviesť. Väčšina krbových kachlí má tri prívody spaľovacieho vzduchu, ktoré môžeme rozdeliť na primárny, sekundárny a terciárny. Každý má inú funkciu a každý je potrebné používať inak.

Primárny vzduch slúži k zakurovaniu, preto je umiestnený dole pri popolníku. Už naše babičky si u kachľových pecí otvárali spodné dvierka, aby sa oheň lepšie rozhorel. Moderné krbovky fungujú v podstate rovnako, základom je dostať vzduch pod drevo cez rošt.

Sekundárnym vzduchom kachle regulujeme vo chvíli, keď sa oheň už plne rozhorel a je vidieť, ako spaliny odchádzajú komínom preč. Nájdeme ho o niečo vyššie, približne v úrovni plameňov. Sekundárny vzduch sa stará o to, aby oheň v kachliach horel čo najdlhšie s čo najmenšou spotrebou paliva. Pretože je sekundárny prívod umiestnený v hornej časti dvierok, tlačí sa oheň pri horení viac dopredu, a tým "oplachuje" sklo krbových kachlí, ktoré vďaka tomu nealeboerna.


Terciálny vzduch nebýva spravidla regulovateľný. Jeho úlohou je ešte o niečo zvýšiť efektivitu spaľovania. Z horiaceho paliva sa totiž uvoľňujú plynné látky, ktoré sú ale stále ešte horľavé a môžu vyrobiť teplo. Do priestoru ohniska sa špeciálnymi kanálikmi privádza vzduch. Ako vzduch do ohniska dôjde, ohreje sa, a tým sa postará o ešte lepšie vzplanutie plynných zložiek.

Ak sa vám zdá predchádzajúci postup zakurovanie zložitý a nepohodlný, máte pravdu. Preto výrobca Haas+Sohn vyvinul systém Easy Control, vďaka ktorému môžete ovládať všetky tri prívody vzduchu iba jedným regulátorom. Regulátor navyše nájdete väčšinou v hornej časti kachlí, takže sa už nebudete musieť ohýbať.

 

Ovládanie Easy control má tri polohy - Štart, Zatvorené a Kúrenie.

Pri zakurovaniu stačí dať regulátor do polohy Štart - regulátor je dole. Keď sa oheň rozhorí, stačí regulátor presunúť do polohy kúrenia, najlepšie úplne hore. Ďalšie horenia potom môžete ovládať pohybom regulátora medzi hornou polohou a polohou Zatvorené. Pri prikladaní je dobré vrátiť regulátor na chvíľku späť do polohy Štart.


Polohu Zatvorené, teda "O", ocenia všetci, ktorí strážia rodinný rozpočet. Keď sa kachle nepoužívajú a v miestnosti sa topí treba ústredným kúrením, odchádza veľká časť tepla preč práve pecou. Horúci vzduch totiž stúpa nahor, a práve otvor externého prívodu vzduchu za pecou je najčastejším miestom, kadiaľ uniká z miestnosti. Ak nastavíte Easy Control do polohy Zatvorené, kachle v podstate uzamknete. Uzatvorením prívodu vzduchu zostane ohriaty vzduch v miestnosti, aj keď sa v kachliach už nekúri. 

 

 

Easy Control je patentované riešenie firmy Haas+Sohn. Nájdete ho napríklad v modeloch Nordby, Alytus, Madeira, alebo Skive.