V tomto návode bola použitá krbová vložka českého výrobcu Romotop - Heat 2G 70.40.01. K obstavbe boli použité kalciumsilikátové dosky Skamotec.

 

 

 

 

1. krok - Penetrácia

Skôr ako začnete jednotlivé dosky lepiť a rezať, odporúčame ich napenetrovať. Používa sa penetrácia SILAPEN Na penetráciu je možné použiť klasický valček.

Viac o dôležitosti penetrovanie sa môžete dozvedieť v samostatnom článku Penetrácia - prečo je dôležitá?


      

 

2. krok - Príprava na izoláciu zadnej steny

 

Na zadnú stenu si nakreslite vodiace čiary, podľa ktorých budete stavať konštrukciu budúceho krbu. V našom prípade sme chceli docieliť, aby odrezky z dosiek Skamotec boli čo najmenšie, preto sme zvolili šírku krbu 100 cm, hĺbku 65 cm a výšku 200 cm. Nie je však problém rozmery akokoľvek podľa potreby upraviť.

 

  

 

 

2. krok - Izolácia zadnej steny

 

Z jedného kusu dosky Skamotec narežte pásy so šírkou 10 cm. Všetky diely napenetrujte penetráciou Silapen.


Dôvod, prečo je potrebné izolovať priliehajúce steny a iné objekty pred teplom uvoľneným krbovou vložkou v obstavbe je podrobne popísaný v našom článku Prečo a ako izolovať zadnú stenu za krbom?

 

 

Narezané pásy nalepte na zadnú stenu pomocou lepidla Silaterm 6 kg. Pre istotu odporúčame pásy k stene zabezpečiť aj pomocou hmoždiniek a skrutiek.

 

        

 

 

          

 

 

Narežte dosky na potrebnú šírku a prilepte ich na pripevnené pásky tak, aby dole vznikla 5 cm medzera. Touto medzerou bude do priestoru medzi stenou a izoláciou prúdiť vzduch, ktorý bude odvádzať nazhromaždené teplo.

 

     

 

V mieste prestupu dymovodu do komína vyrežte do dosky otvor pomocou priamočiarej pílky. V prípade, že sa Vám nepodarí otvor urobiť presne, je možné ho kedykoľvek neskôr vyplniť napr. lepidlom Silaterm 6 kg, alebo prípadne kachliarskou šnúrou vhodného priemeru.

 

   

 

 

           

 

 

          

 

2. krok - Ustavenie krbovej vložky


Teraz je možné postaviť pred izoláciu krbovú vložku a pomocou regulovateľných nožičiek alebo podstavca ustaviť vložku pomocou vodováhy do vodorovnej polohy pri pohľade spredu a do zvislej polohy pri pohľade zboku.

Je potrebné dodržať minimálne vzdialenosti vložky od izolácie, ktoré uvádza výrobca v návode na obsluhu. Ak to v návode uvedené nie je, volí sa minimálna vzdialenosť vložky od izolácie (vzadu i po stranách) cca 10 mm na 1 kW výkonu vložky, nikdy však nie menej ako 70 mm. V prípade vložky s menovitým výkonom 10 kW by teda minimálna vzdialenosť od izolácie bola 100 mm.

 

 

     

 

3. krok - Pripojenie vložky na komín

 

Akonáhle usadíte krbovú vložku do potrebnej polohy, napojte ju pomocou dymovodov na komín.


Problematikou voľby typu dymovodu sa podrobne zaoberáme v našom článku Ktoré dymovody pre krb zvoliť?. Ako napojiť dymovod do sopúchu komína nájdete v našom článku Ako napojiť dymovod do komína?

 

     

 

Pro pripojení vložky na komín kontaktujte odbornú kominársku firmu a nechajte si vystaviť revíziu pripojenie pece na komín.

Následne sa vo vložke vykoná skúšobné zakúrenie, počas ktorého sa overí tesnosť spalinových ciest i samotnej vložky. Dôjde tiež k vypáleniu farieb a tmelov na dymovodoch a na samotnej vložke. Viac o vypálenie farby nájdete v našom článku Vypálenie farby pri prvých zakúreniach.

 

 

4. krok - Stavba uzavreté teplé časti obstavby


Skôr, než nalepíte boky obstavby, je potrebné do dosky vyrezať otvor pre budúce zabudovanie výdychových mriežok. V našom prípade bude krb osadený výdychovými mriežkami s rozmermi 16x32cm.

Stanovením veľkostí a počtu sacích a výdychových mriežok sa podrobne zaoberáme v našom článku Výpočet potrebnej veľkosti mriežok.

          

 

 

          

 

 

 

 

          

 

Pre pevnejši spoj a možnosť rýchlejšieho postupu odporúčame dosky okrem lepenia zabezpečiť aj pomocou samorezných vrutov. Ideálna je dĺžka 100mm.

 

          

 

 

Podobným postupom vyrežeme tiež dosky, ktoré budú umiestnené okolo krbovej vložky. Tieto diely narežte tak, aby bola ponechaná medzera medzi krbovou vložkou a obstavbou cca. 1 cm. Táto medzera bude slúžiť ako tzv. dilatačná škára. Ta zaistí, aby krbová vložka nemohla vplyvom rozpínania po jej zahriatí obstavbu poškodiť

Medzeru nakoniec prekryjete krycím rámčekom. Viac o použití krycích rámčekov sa dozviete v našom článku Na čo je dobrý krycí rámik?

 

           

 

 

          

 

 

Rovnakým spôsobom pokračujte aj pri ostatných doskách obstavby. Dbajte pritom zvýšenú opatrnosť čo sa týka presnosti konštrukcie. Konečná úprava krbu pomocou malty a omietky je len 3 mm hrubá, preto je potreba, aby už samotná konštrukcia krbu z kalciumsilikátových dosiek bola úplne presná.

 

          

 

 

          

 

 

     

 

          

 

 

5. krok - Osadenie obstavby krbovými mriežkami

Súčasti všetkých nami ponúkaných výdychových mriežok je vždy tzv. montážny rámček. Samotná mriežka je potom do tohto rámčeka iba mechanicky zasunutá.

Zložte teda z výdychovej mriežky montážne rámčeky a zabudujte ich do obstavby. Do vyrezaného otvoru v doske naneste spojovacie maltu a do nej potom zasuňte rámček. Po zaschnutí malty je rámik do obstavby pevne prichytený.

 

 

6. Krok - Omietka obstavby

Či už plánujete konečnú povrchovú úpravu pomocou omietky, či obkladu, je predtým nutné na dosky naniesť tzv. Nosnú vrstvu kachliarskej malty s perlinkou.

Vystrihnite si teda s perlinky pláty na boky a čelo obstavby. S výrezmi na mriežky si nerobte starosti, tie sa vystrihnú až po nanesení malty.

Namiešajte si dostatočné množstvo kachliarskej malty White 600 a pomocou hladidla ju naneste na povrch obstavby. Skôr než táto vrstva zaschne, priložte do nej perlinku a pretiahnite druhou vrstvou kachliarske malty.

          

 

       

    

           

 

V tejto fáze je možné na krb buď naniesť fasádnu omietku, alebo krb obložiť kameňom, dlažbou apod.

V prípade, že by ste chceli krb omietnuť, namiešajte si dostatočné množstvo kachliarskej omietky Silaterm Model a pomocou hladidla naneste na obstavbu. Po čiastočnom zaschnutí omietku vyhlaďte napr. plyšovým hladidlom, alebo polystyrénom.

 

           

 

7. Krok - Konečný náter, osadenie výdychových mriežok a krycieho rámčeka 

Ku konečnému náteru možno použiť bežne dostupné farby typu Primalex apod.

 

     

Nasaďte výdychovej mriežky a krycí rámček krbovej vložky.