V tomto návode bola použitá krbová vložka českého výrobcu Romotop - Heat 2G 59.50.01. K obstavbe boli použité kalciumsilikátové dosky Silca.

 

     

 

 

1. krok - Penetrácia

Skôr ako začnete jednotlivé dosky lepiť a rezať, odporúčame ich napenetrovať. Používa sa penetrácia SILAPEN Na penetráciu je možné použiť klasický valček.

Viac o dôležitosti penetrovanie sa môžete dozvedieť v samostatnom článku Penetrácia - prečo je dôležitá?


          

 

 

2. krok - Príprava na izoláciu zadnej steny

 

Na zadnú stenu si nakreslite vodiace čiary, podľa ktorých budete stavať konštrukciu budúceho krbu. V našom prípade sme chceli docieliť, aby krb nezaberal veľa miesta, preto sme zvolili minimálne rozmery krbu. Celková šírka krbu tak bude činiť 130 cm, výška 200 cm a hĺbka 65 cm.

 

 

     

 
 
 

2. krok - Izolácia zadnej steny

 

Z jedného kusu dosky Silca narežte pásy so šírkou 10 cm. Všetky diely napenetrujte penetráciou Silapen.


Dôvod, prečo je potrebné izolovať priliehajúce steny a iné objekty pred teplom uvoľneným krbovou vložkou v obstavbe je podrobne popísaný v našom článku Prečo a ako izolovať zadnú stenu za krbom?

 

 

 

 

Narezané pásy nalepte na zadnú stenu pomocou lepidla Silaterm 6 kg. Pre istotu odporúčame pásy k stene zabezpečiť aj pomocou hmoždiniek a skrutiek.

 

 

     

 

 

     

 

 

Narežte dosky na potrebnú šírku a prilepte ich na pripevnené pásky tak, aby dole vznikla 5 cm medzera. Touto medzerou bude do priestoru medzi stenou a izoláciou prúdiť vzduch, ktorý bude odvádzať nazhromaždené teplo.

 

 

     

 

V mieste prestupu dymovodu do komína vyrežte do dosky otvor pomocou priamočiarej pílky. V prípade, že sa Vám nepodarí otvor urobiť presne, je možné ho kedykoľvek neskôr vyplniť napr. lepidlom Silaterm 6 kg, alebo prípadne kachliarskou šnúrou vhodného priemeru.

 

   

 

 

           

 

  

 

 

2. krok - Ustavenie krbovej vložky


Teraz je možné postaviť pred izoláciu krbovú vložku a pomocou regulovateľných nožičiek alebo podstavca ustaviť vložku pomocou vodováhy do vodorovnej polohy pri pohľade spredu a do zvislej polohy pri pohľade zboku.

Je potrebné dodržať minimálne vzdialenosti vložky od izolácie, ktoré uvádza výrobca v návode na obsluhu. Ak to v návode uvedené nie je, volí sa minimálna vzdialenosť vložky od izolácie (vzadu i po stranách) cca 10 mm na 1 kW výkonu vložky, nikdy však nie menej ako 70 mm. V prípade vložky s menovitým výkonom 10 kW by teda minimálna vzdialenosť od izolácie bola 100 mm.

 

           

 

 

     

 

 

3. krok - Pripojenie vložky na komín

 

Akonáhle usadíte krbovú vložku do potrebnej polohy, napojte ju pomocou dymovodov na komín.


Problematikou voľby typu dymovodu sa podrobne zaoberáme v našom článku Ktoré dymovody pre krb zvoliť?. Ako napojiť dymovod do sopúchu komína nájdete v našom článku Ako napojiť dymovod do komína?

 

 

     

 

 

4. krok - Stavba uzavreté teplé časti obstavby


Skôr, než nalepíte boky obstavby, je potrebné do dosky vyrezať otvor pre budúce zabudovanie výdychovej mriežky na pravej strane obstavby. V našom prípade bude krb osadený výdychovými mriežkami s rozmermi 16x45cm.

Stanovením veľkostí a počtu sacích a výdychových mriežok sa podrobne zaoberáme v našom článku Výpočet potrebnej veľkosti mriežok.

 

 

                

 

 

Pomocou lepidla Silaterm 6 kg nalepte spodné diely obstavby. Pre pevnejši spoj a možnosť rýchlejšieho postupu odporúčame dosky okrem lepenia zabezpečiť aj pomocou samorezných vrutov. Ideálna je dĺžka 100mm.

 

 

     

 

 

     

 

Medzi krycím rámčekom a obstavbou ponechajte medzeru cca 3 mm, čo je hrúbka o ktorú sa nakoniec rozšíri obstavba po nanesení kachliarskej malty s perlinkou a obstavbou.

 

 

     

 

 

 

Obstavbu stavajte tak, aby sa dosky SILCA nikde nedotýkali krbovej vložky, ani krycieho rámčeka. Tieto diely sa totiž po zahriatí rozpínajú a ak by bola obstavba okolo krbovej vložky veľa natesno, mohlo by dôjsť k poškodeniu obstavby.

 

     

 

 

 

   

 
 
V tejto fáze si nakreslite vodiace čiary budúceho boxu na drevo. V našom prípade sme zvolili šírku boxu 30 cm a výšku 160 cm.

 

 

     

 

 

 

Z vnútornej strany krbu priskrutkujte budúce zadnú stenu boxu na drevo.

 

 

     

 

 

     

 

 

Dbajte na zvýšenú opatrnosť čo sa týka presnosti konštrukcie. Konečná úprava krbu pomocou malty a omietky je len 3 mm hrubá, preto je potreba, aby už samotná konštrukcia krbu z kalciumsilikátových dosiek bola úplne presná.

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

Pred pripevnením horného dielu si do neho vyrežte otvor pre budúcu inštaláciu výdychovej mriežky o veľkosťi 16x45 cm. Hornú dosku obstavby prilepte tak, aby ste nezakrývali výdych teplého vzduchu z priestoru medzi izoláciou a zadnou stenou. Touto medzerou musi odchádzať teplý vzduch, ktorý sa po dlhšom kúrenie v tomto priestore nakumuluje

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

 

5. krok - Osadenie obstavby krbovými mriežkami (rámčeky) a demontáž krycieho rámčeka

Súčasti všetkých nami ponúkaných výdychových mriežok je vždy tzv. montážny rámček. Samotná mriežka je potom do tohto rámčeka iba mechanicky zasunutá.

Zložte teda z výdychových mriežok montážne rámčeky a zabudujte ich do obstavby. Do vyrezaného otvoru v doske naneste spojovacie maltu a do nej potom zasuňte rámček. Po zaschnutí malty je rámik do obstavby pevne prichytený.

Skôr, než začneme na krb nanášať kachliarskou maltu s perlinkou, zložte z kozubovej vložky krycí rámček.

 

 

 

 

 

 

6. Krok - Omietka obstavby

Či už plánujete konečnú povrchovú úpravu pomocou omietky, či obkladu, je predtým nutné na dosky naniesť tzv. nosnú vrstvu kachliarskej malty s perlinkou.

Vystrihnite si teda s perlinky pláty na boky a čelo obstavby. Namiešajte si dostatočné množstvo kachliarskej malty White 600 a pomocou hladidla ju naneste na povrch obstavby. Skôr než táto vrstva zaschne, priložte do nej perlinku a pretiahnite druhou vrstvou kachliarske malty.

 

 

     

 

 

 

Rovnakým spôsobom naneste kachliarskou maltu s perlinkou na všetky steny krbu. V rohoch obstavby možno použiť armovacie rohy. Odporúčame však len použitie celokovových armovacích rohov.

 

 

 

     

 

 

V tejto fáze je možné na krb buď naniesť fasádnu omietku, alebo krb obložiť kameňom, dlažbou apod.

V prípade, že by ste chceli krb omietnuť, namiešajte si dostatočné množstvo kachliarskej omietky Silaterm Model a pomocou hladidla naneste na obstavbu. Po čiastočnom zaschnutí omietku vyhlaďte napr. plyšovým hladidlom, alebo polystyrénom.

 

 

     

 

 

 

7. Krok - Konečný náter, osadenie výdychových mriežok a krycieho rámčeka 

Preveďte konečný náter obstavby. K náteru možno použiť bežne dostupné farby typu Primalex apod.

 

          

 

 

Nakoniec nasaďte krycí rámček a výdychové mriežky.