V tomto návode bola použitá krbová vložka českého výrobcu Romotop - HEAT R 2G S 60.44.33.23. K obstavbe boli použité kalciumsilikátové dosky Skamotec.

 

                                                                                           

 

 

1. krok - Penetrácia

Skôr ako začnete jednotlivé dosky lepiť a rezať, odporúčame ich napenetrovať. Používa sa penetrácia SILAPEN Na penetráciu je možné použiť klasický valček.

Viac o dôležitosti penetrovanie sa môžete dozvedieť v samostatnom článku Penetrácia - prečo je dôležitá?

     

 

 

2. krok - Príprava na izoláciu zadnej steny

 

Na zadnú stenu si nakreslite vodiace čiary, podľa ktorých budete stavať konštrukciu budúceho krbu. V našom prípade sme chceli docieliť, aby krb nezaberal veľa miesta, preto sme zvolili minimálne rozmery krbu. Celková šírka krbu tak bude činiť 130 cm, výška 200 cm a hĺbka 65 cm.

 

 

     

 
 
 

2. krok - Izolácia zadnej steny

 

Z jedného kusu dosky Silca narežte pásy so šírkou 10 cm. Všetky diely napenetrujte penetráciou Silapen.


Dôvod, prečo je potrebné izolovať priliehajúce steny a iné objekty pred teplom uvoľneným krbovou vložkou v obstavbe je podrobne popísaný v našom článku Prečo a ako izolovať zadnú stenu za krbom?

 

 

 

 

Narezané pásy nalepte na zadnú stenu pomocou lepidla Silaterm 6 kg. Pre istotu odporúčame pásy k stene zabezpečiť aj pomocou hmoždiniek a skrutiek.

 

 

     

 

 

     

 

 

Narežte dosky na potrebnú šírku a prilepte ich na pripevnené pásky tak, aby dole vznikla 5 cm medzera. Touto medzerou bude do priestoru medzi stenou a izoláciou prúdiť vzduch, ktorý bude odvádzať nazhromaždené teplo.

 

 

     

 

V mieste prestupu dymovodu do komína vyrežte do dosky otvor pomocou priamočiarej pílky. V prípade, že sa Vám nepodarí otvor urobiť presne, je možné ho kedykoľvek neskôr vyplniť napr. lepidlom Silaterm 6 kg, alebo prípadne kachliarskou šnúrou vhodného priemeru.

 

   

 

 

           

 

  

 

 

2. krok - Ustavenie krbovej vložky

Ešte pred samotným usadením krbovej vložky doporučujeme na podlahu nakresliť vodiace čiary budúceho krbu. Krbovú vložku potom ustavte tak, aby jej vonkajšie okraje krycieho rámčeka boli vo zvislej polohe s vonkajšími čiarami na podlahe.

Je potrebné dodržať minimálne vzdialenosti vložky od izolácie, ktoré uvádza výrobca v návode na obsluhu. Ak to v návode uvedené nie je, volí sa minimálna vzdialenosť vložky od izolácie (vzadu i po stranách) cca 10 mm na 1 kW výkonu vložky, nikdy však nie menej ako 70 mm. V prípade vložky s menovitým výkonom 10 kW by teda minimálna vzdialenosť od izolácie bola 100 mm.

 

 

      

 

 

     

 

 

3. krok - Pripojenie vložky na komín

 

Akonáhle usadíte krbovú vložku do potrebnej polohy, napojte ju pomocou dymovodov na komín.


Problematikou voľby typu dymovodu sa podrobne zaoberáme v našom článku Ktoré dymovody pre krb zvoliť?. Ako napojiť dymovod do sopúchu komína nájdete v našom článku Ako napojiť dymovod do komína?

 

 

     

 

 

4. krok - Stavba uzavreté teplé časti obstavby


Skôr, než nalepíte boky obstavby, je potrebné do dosky vyrezať otvor pre budúce zabudovanie výdychovej mriežky na pravej strane obstavby. V našom prípade bude krb osadený výdychovými mriežkami s rozmermi 16x45cm.

Stanovením veľkostí a počtu sacích a výdychových mriežok sa podrobne zaoberáme v našom článku Výpočet potrebnej veľkosti mriežok.

 

 

     

 

 

     

Pomocou lepidla Silaterm 6 kg nalepte spodné diely obstavby. Pre pevnejši spoj a možnosť rýchlejšieho postupu odporúčame dosky okrem lepenia zabezpečiť aj pomocou samorezných vrutov. Ideálna je dĺžka 100mm.

 

 

 

     

 

 

Medzi krycím rámčekom a obstavbou ponechajte medzeru cca 3 mm, čo je hrúbka o ktorú sa nakoniec rozšíri obstavba po nanesení kachliarskej malty s perlinkou a obstavbou.

 

     

 

V tejto chvíli si nakreslite vodiace čiary budúcej ozdobné niky (či boxu na drevo). V našom prípade sme zvolili šírku niky 30 cm a výšku 170 cm. Tieto rozmery možno samozrejme podľa potreby upraviť.

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

Na konštrukciu ozdobné niky (prípadne boxu na drevo) použite pevnejšia dosky Skamotec 50mm. Obstavba tak bude pevnejšia a znesie vyššie zaťaženie.

 

 

     

 

     

 

 

     

 

 

Obstavbu stavajte tak, aby sa dosky Skamotec nikde nedotýkali krbovej vložky, ani krycieho rámčeka. Tieto diely sa totiž po zahriatí rozpínajú a ak by bola obstavba okolo krbovej vložky veľa natesno, mohlo by dôjsť k poškodeniu obstavby.

 

     

 

 

     

 

 

          

 

 

     

 

 

     

 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

Pred pripevnením horného dielu si do neho vyrežte otvor pre budúcu inštaláciu výdychovej mriežky o veľkosťi 16x45 cm. Hornú dosku obstavby prilepte tak, aby ste nezakrývali výdych teplého vzduchu z priestoru medzi izoláciou a zadnou stenou. Touto medzerou musi odchádzať teplý vzduch, ktorý sa po dlhšom kúrenie v tomto priestore nakumuluje.

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

 

5. krok - Osadenie obstavby krbovými mriežkami (rámčeky) a demontáž krycieho rámčeka

Súčasti všetkých nami ponúkaných výdychových mriežok je vždy tzv. montážny rámček. Samotná mriežka je potom do tohto rámčeka iba mechanicky zasunutá.

Zložte teda z výdychových mriežok montážne rámčeky a zabudujte ich do obstavby. Do vyrezaného otvoru v doske naneste spojovacie maltu a do nej potom zasuňte rámček. Po zaschnutí malty je rámik do obstavby pevne prichytený.

Skôr, než začneme na krb nanášať kachliarskou maltu s perlinkou, zložte z krbovej vložky krycí rámček.

 

 

     

 

 

     

 

 

6. Krok - Omietka obstavby

Či už plánujete konečnú povrchovú úpravu pomocou omietky, či obkladu, je predtým nutné na dosky naniesť tzv. nosnú vrstvu kachliarskej malty s perlinkou.

Vystrihnite si teda s perlinky pláty na boky a čelo obstavby. Namiešajte si dostatočné množstvo kachliarskej malty White 600 a pomocou hladidla ju naneste na povrch obstavby. Skôr než táto vrstva zaschne, priložte do nej perlinku a pretiahnite druhou vrstvou kachliarske malty.

 

 

     

 

 

 

      

 

 

 

Rovnakým spôsobom naneste kachliarskou maltu s perlinkou na všetky steny krbu. V rohoch obstavby možno použiť armovacie rohy. Odporúčame však len použitie celokovových armovacích rohov.

 

 

     

 

 

V tejto fáze je možné na krb buď naniesť fasádnu omietku, alebo krb obložiť kameňom, dlažbou apod.

V prípade, že by ste chceli krb omietnuť, namiešajte si dostatočné množstvo kachliarskej omietky Silaterm Model a pomocou hladidla naneste na obstavbu. Po čiastočnom zaschnutí omietku vyhlaďte napr. plyšovým hladidlom, alebo polystyrénom.

 

 

     

 

 

7. Krok - Konečný náter, osadenie výdychových mriežok a krycieho rámčeka 

Preveďte konečný náter obstavby. K náteru možno použiť bežne dostupné farby typu Primalex apod.

 

 

     

 

 

Nakoniec nasaďte krycí rámček a výdychové mriežky.

 

 

     

 

 

     

 

 

Niku možno využiť niekoľkými spôsobmi. Môže slúžiť napr. ako ozdobná časť s policami, alebo sa môže hodiť, ako box na drevo. Konečné riešenie je samozrejme na Vás.

Ak by sa Vám nepáčila nasávacej výdychová mriežka na pravej strane, možno ju premiestniť na ľavú stranu. V takom prípade by sa musel urobiť výrez v obidvoch stenách. Toto riešenie je síce o niečo zložitejšie, ale realizovateľné.